Ukraine Reconstruction Law Database/Rebuilding Ukraine Corruption Free

On a pro bono basis, the law firm Debevoise & Plimpton LLP has worked with ISS and colleagues at the Kyiv-based Anti-Corruption Research & Education Centre at Kyiv-Mohyla Academy to identify and analyze over 450 separate sources of law related to reconstruction in Ukraine. The goal is to make it easier to enable the investment community to navigate Ukraine’s legal landscape, which can be particularly challenging given the number of provisions and their interconnectedness.  The only authoritative version of the project database is the interactive version featured on this page.

To identify sources of law relevant to particular types of construction or activities, please use the filters below. The filters will deliver a list of laws and regulations, a short summary, links to the original sources, the legislative history, and other information. 

Disclaimer                         Overview                         Glossary

Please report issues to [email protected].

 

Адвокатська фірма Debevoise & Plimpton LLP на безоплатній основі (pro bono) у співпраці з програмою "Інновації для успішних суспільств" Принстонського університету та колегами з Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції в Україні (ACREC) при Києво-Могилянській академії об'єднали свої зусилля для ідентифікації та аналізу понад 450 джерел українського законодавства в галузі будівництва для відновлення України. Мета цього проєкту — допомогти інвесторам розібратися в правовому регулюванні в цій сфері, яке може бути особливо складним через велику кількість норм права та їх взаємопов'язаність. Єдина офіційна версія бази даних проєкту представлена на цій сторінці.

Щоб знайти нормативно-правові акти, які стосуються певних видів будівельної діяльності, будь ласка, скористайтеся фільтрами нижче. Фільтри нададуть список законів і нормативних актів, короткий опис, посилання на оригінальні джерела, законодавчу історію та іншу інформацію.

Loading...

Error loading database.

Preferred Language

Search Пошук

Search Results

No items match your search parameters. По вашому запиту результатів не знайдено.

[[ entry.title[preferredLang] ]]
Category: Категорія:
, [[ category ]]
Section: Розділ:
, [[ section ]]
Date of Adoption: Дата прийняття:
[[ entry.dateAdopted ]]
In Force: Чинний
Summary Короткий огляд

Legislative Context/History Законодавчий контекст / історія